KONTAKT

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach | Sala koncertowa II piętro

ul. Reymonta 33  96-100 Skierniewice

DyrektorLINIA CZERWONA

Anna Walczak
 
 
 
 
Sekretariat
e-mail: sekretariat@cekis.pl
tel. komórkowy: 570 414 155
tel. stacjonary: 46 833 24 12

Dział edukacji art. i impresariatu
Impresariat – tel.: 570 699 155
Edukacja artystyczna – tel.: 693 698 011

Kasa CKiS czynna:
Poniedziałek – 10.00 – 22.00
Wtorek – 10.00 – 22.00
Środa – 10.00 – 22.00
Czwartek – 10.00 – 22.00
Piątek – 10.00 – 22.00
Sobota – 09.00 – 16.00
Niedziela – 09.00 – 15.00

 

Opiekun dkf-uLINIA CZERWONAAgnieszka Skoczek

e-mail: agnieszka.skoczek@cekis.pl

 

Opiekun mkf kinofeelLINIA CZERWONAAgnieszka Skoczek

e-mail: mkf.skierniewice@gmail.com

Założycielka  dkf-uLINIA CZERWONAKrystyna Piotrowicz

Mapa dojazdu