NEWSLETTER

newsletter-iconZapraszamy do subskrypcji naszego newslettera. Zapisując się na newsletter będziesz regularnie informowany/a o aktualnych projekcjach i wydarzeniach w DKF EROICA

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN

świadczenia usług subskrypcji newslettera

DKF EROICA

 

  1. Usługa subskrypcji bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez, DKF EROICA
  2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia Formularza jest DKF EROICA
  3. Świadczenie usługi Newslettera odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

  1. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia Formularz, a następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu – do Administratora.
  3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1)      Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza wskazane jako obligatoryjne,

2)      Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,

3)      Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Newslettera jest  wyłącznie Użytkownik

 

Przesłanie wypełnionego Formularza może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie stosownego pola oświadczenia) oświadczenia dotyczącego:

1)      przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

2)      prawdziwości danych zawartych w Formularzu,

4)      przyjęcia do wiadomości faktu dobrowolności podania danych,

5)      wyrażenia zgody na otrzymywanie od DKF EROICA wszelkich  informacji handlowych (w tym informacji o DKF EROICA) na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej.

 

Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz DKF EROICA innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.