historia DKF EROICA

DKF „Eroica”

Motto:

„Siła kina wynika często ze słabości świata. O tej słabości powstają najpiękniejsze filmy”

Lech Kuropieska

Najpierw o tradycji ruchu klubowego

Terminu „klub filmowy” pierwsi utworzyli Germaine Dullac i Ricciotto Canudo. Był to rok 1927. Wtedy to zrodziły się pierwsze próby estetyki kina, zaczynali się nim interesować poeci, malarze, krytycy- tworzyła się awangarda filmowa. Takie właśnie zadanie stawiał sobie „klub filmowy” pp. Canudo i Dullac. Natomiast zalążkiem Dyskusyjnego Klubu Filmowego w naszym pojęciu stała się dopiero Filmowa Wolna Trybuna założona w 1924 roku przez Charlesa Legera. Jak wynika, niewielu lat trzeba było, żeby powiedziane przez Andre Bazina „kina należy się uczyć jak mowy”- zaczęto stosować również w odniesieniu do widza.

Pierwszym masowym klubem stał się „Klub Przyjaciół Spartakusa” w 1928 roku. Na projekcjach w tym klubie bywała po kilka tysięcy osób. We Francji tez utworzono pierwsza federację klubów, natomiast w 1947 roku z inicjatywy wybitnych działaczy filmowych powstała Międzynarodowa Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych- FICC, która działa do dzisiaj.

W Polsce dyskusyjne kluby filmowe organizowano żywiołowo i samorzutnie na fali październikowych przemian na przełomie 1955-56 roku. Jeszcze przed zjazdem Konstytucyjnym, który odbył się w maju 1956 roku- powstał wtedy ponad 30 klubów. Do dziś przetrwało z nich kilka, np. DKF „Żak” w Gdańsku.

Obecnie (stan na 2015 r.) działa 142 stałych klubów filmowych zrzeszonych w ramach Polskiej Federacji DKF, w tym także DKF „Eroica” w Skierniewicach.

Jak to się zaczęło?

 14.03.1978 r. godz. 17:00 pierwsza projekcja Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach, którego dyrektorem był Kazimierz Włochacz, a obowiązki nad organizacją i programowaniem DKF powierzył Krystynie Piotrowicz, która prowadzi klub do dzisiaj (w latach 2003-2006 była członkiem Zarządu Polskiej Federacji DKF).

Ta pierwsza projekcja odbyła się w kino-teatrze „Polonez” (wtedy właścicielem obiektu był OPRF w Łodzi). Film „Macunaima” prod. brazylijskiej .zgromadził 142 osoby. Gośćmi honorowymi byli m.in. Ewa Miller- kier. Działu Kultury Filmowej Łódzkiego Domu Kultury i dr Janusz Bujacz- pierwszy prelegent DKF „Eroica”

– 22 marca 1978 r. pierwsze zebranie klubowe: powołano radę w skład której weszli: Jerzy Kulesza- przewodniczący, sekretarz-Krystyna Piotrowicz, członkowie: Wojciech Gaś (ówczesny kierownik kina „Polonez”), Kazimierz Borzęcki, Andrzej Słodki, Marek Wójt; uchwalono regulamin, ustalono założenia organizacyjno- programowe. Do tej pory wyświetlono w ramach DKF „Eroica” kilka tysięcy tytułów, w tym kinematografii zupełnie nieznanej w Polsce, np. z Tadżygistanu.

Oprócz stałych wtorkowych spotkań klubowych wciąż odbywają się także kilka razy w roku okolicznościowe przeglądy tematyczne na przeróżne tematy, spotkania autorskie itp. Dotyczy to filmów fabularnych, dokumentalnych, kina niezależnego itp. wypożyczanych z różnych źródeł w tym z Filmoteki Narodowej, ambasad, Instytutów Kultury, Telewizji Polskiej itd. W ramach klubu organizowane są spotkania z twórcami filmowymi, zapraszani są wybitni prelegenci. DKF zorganizował także okolicznościowe wystawy, m.in. z okazji 100- lecia kina wystawę wypożyczoną z PISF.

Cykliczne imprezy filmowe w DKF „Eroica” to:

– Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” – 8 edycji

– Przegląd Kina Europejskiego „Ostatnie Granice”- 10 edycji

– Mały Festiwal Filmów Polskich „Tosiek”- 3 edycje

– Weekend z Festiwalem Planete+ DOC – 11edycji

a w przygotowaniu I Skierniewicki Plener Filmowy od 2015 r.

Oprócz cyklicznych imprez odbywają się okolicznościowe imprezy filmowe, np. w 2001 Ogólnopolskie Seminarium Filmowe pod nazwą „Kino początków” z udziałem znakomitych gości, m.in. Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Krauze połączonego z wystawą plakatów i wydaniem folderu i tomiku wierszy o filmach „Niewinni Kaznodzieje”.DKF „Eroica” wydał także okolicznościowy tom z okazji swojego 30- lecia oraz książkę „Ludzie, ja Polak! Ze Skierniewic!” z okazji 550-lecia miasta Skierniewice poświęconą filmowcom ze Skierniewic. Wszystkie wydawnictwa zostały zrealizowane wg pomysłu Krystyny Piotrowicz , pod redakcja Darka Foksa. Klub cieszy się w naszym środowisku dużą popularnością, o czym świadczy statystyka: 3-4 tysiące osób rocznie.

Goście DKF „Eroica” w latach 1978- 2015

Kasia Adamik- reżyserka

Piotr Andrejew- reżyser, pisarz

Łukasz Barczyk- reżyser

Jarosław Barzan- montażysta

Żanna Biczewska- pieśniarka

dr Janusz Bujacz- filmoznawca, muzykolog, sekretarz Generalny PF DKF 1993-1996

Barbara Brylska- aktorka

Lech Dyblik- aktor, piosenkarz

Wojciech Fiwek – reżyser

Darek Foks- poeta, scenarzysta

Maciej Gil-filmoznawca- sekretarz generalny PF DKF od 2006

Robert Gonera- aktor

Hubert Gotkowski- reżyser filmów niezależnych

Alina Janowska- aktorka

Andrzej Kawecki- filmoznawca

Dorota Kędzierzawska- reżyserka, scenarzystka

Joanna Kos- Krauze- scenarzystka, reżyserka

Marek Koterski- reżyser, scenarzysta

Krzysztof Krauze – reżyser, scenarzysta

Marta Kucharska –poetka, scenarzystka, reżyserka filmów niezależnych

Wojciech Kuczok- poeta, pisarz, scenarzysta

Andrzej Kwietniewski- plastyk, założyciel i członek „Łodzi Kaliskiej”

Andrzej Lipiński- redaktor, krytyk filmowy

Łukaszewicz Jerzy- operator filmowy

Juliusz Machulski –reżyser, scenarzysta, aktor, producent

Lech Mackiewicz- aktor, reżyser, scenarzysta

Lech Majewski, reżyser, scenarzysta

Artur Majer- pisarz, scenarzysta

Karol Maliszewski- pisarz

Stanisław Manturzewski- reżyser filmów dokumentalnych, aktor

Maciej Michalski- reżyser

Ewa Miller- filmoznawca

Aleksandra Myszak- Sekretarz Generalny PF DKF 1996-2006, filmoznawca,

Egon Naganowski- bard muzyczny

prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska – Fidelska, filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytet Łódzki-kier. Zakładu Historii i Teorii Filmu

Grzegorz Pieńkowski- filmoznawca, działacz PF DKF, obecnie przewodniczący PF DKF

Prof. Jerzy Płażewski- przewodniczący Polskiej Federacji DKF 1958-1959, krytyk filmowy, pisarz

Tomasz Przybysz- kaskader

Paweł Samokhin i jego zespół muzyczny

Barbara Sas-Zdort- reżyserka, scenarzystka

Krzysztof Siwczyk- poeta, aktor

Wojciech Smarzowski- reżyser

Andrzej Sołtysik- kierownik produkcji, filmoznawca

Daniel Szczechura – reżyser filmów animowanych

Krzysztof Stanisławski,- wybitny znawca kina niemieckiego, krytyk

Wojciech Staroń ((El Misioniero)- reżyser dokumentalista

Bronisława Stolarska- filmoznawca

Piotr Szczepański- filmowiec, reżyser

Piotr Szulkin – reżyser, scenarzysta, aktor

Marcin Świetlicki- poeta, publicysta, aktor

Andrzej Wajda- przewodniczący Polskiej Federacji DKF 1978-1981, od 1981 Honorowy Przewodniczący, reżyser, scenarzysta

Zdzisław Wegenko – filmoznawca

prof. Andrzej Werner – historyk i krytyk literatury i filmu, profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Warszawskiej Akademii Teatralnej

Julia Vikman- pieśniarka

Mikołaj Wojciechowski- scenograf

Arkadiusz Wojnarowski- producent, dystrybutor filmowy

Szymon Wróbel- dokumentalista

Janusz Wróblewski- filmoznawca, krytyk filmowy

Stanisław Zaczyk- aktor

Krzysztof Zanussi- reżyser, scenarzysta, producent filmowy

Janusz Zaorski- przewodniczący Polskiej Federacji DKF, reżyser, scenarzysta, aktor, producent filmowy

Wykaz wybranych filmów i innych wydarzeń DKF „Eroica” w Skierniewicach- wstępny materiał do analiz

 •  od 14.03.1978 r. godz. 17:00 pierwsza projekcja Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się w kino-teatrze „Polonez” (wtedy właścicielem obiektu był OPRF w Łodzi). Film „Macunaima” prod. brazylijskiej .
 • 1978 r. dwie projekcje w miesiącu, pierwszy i ostatni piątek, odbyło się

21 projekcji filmowych: wspomniana „Macunaima”, „Trąd” , „Szakal z Nahueltoro”, „Trzeba zabić tę miłość, „Sacco i Vanzetti”, „Tańczący jastrząb”, „Utracona cześć Katarzyny Blum” „Nakarmić kruki”, „Jeremy”, „Wasz syn i brat”, „Kabaret”, „Alfredo, Alfredo”, „Rzym”, „Pierwszy nauczyciel”, „Bezbronne nagietki”, „Dyskretny urok burżuazji”, „Pogrzeb świerszcza”, „Mrożony pepermint”, „Strach na wróble”, „Dopóki lud prosi”

 • maj 1978 projekcja filmu „Romans Teresy Hennert” połączona ze spotkaniem z odtwórcami głównych ról: Barbarą Brylską i Stefanem Zaczykiem
 • 1978 r. przeprowadzono m.in. plebiscyt na najlepszy film roku- wygrał film ”Kabaret”- jako najlepszy film zagraniczny oraz film „Pogrzeb świerszcza” jako najlepszy film prod. polskiej- po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem Wojciechem Fiwkiem   i odtwórcą głównej roli dziecięcej-Maciejem Tomczakiem
 • 1979 r. projekcje filmowe już trzy razy w miesiącu- we wtorki. Były to filmy wyświetlane w ramach tzw. puli i Filmoteki Polskiej w ramach schematu: film głośnego twórcy, film tracący licencję, film sąsiedzki (KDL) lub film kinematografii mało znanych w sumie zaprezentowano ponad 40 tytułów, w tym zestawy filmów krótkometrażowych:

„Och, jaki pan szalony”, „Człowiek z dziczy”, „Ocalić miasto”, „Trzecia cześć nocy”, „Bez znieczulenia”, „Zawód –reporter”,, „Cezar i Rozalia”, „Dersu Uzała”, „Narodziny gwiazdy”, „Anna Karenina”, „Twarzą w twarz”, „Taśmy prawdy”, „Ostatnia wieczerza”, „Fałszywy król”, „Rozmowa”, „Anno domini”, „Zamek z piasku”, „Zeznania komisarza policji przed prokuratorem republiki”, „Niewinne”, „Test pilota Pirxa”, „Słońce wschodzi raz na dzień”, ,Kronika lat pożogi”, „Mechanica national”, „Intryga rodzinna”, ,”Dzień szarańczy”, „Gra o jabłko”, „Piknik pod wiszącą skałą”, „Okupacja w 26 obrazach”, „Mroczny przedmiot pożądania”, „Przepowiednia”, „Dziwna kobieta”, „Stroszek”, „Dramat na polowaniu”, „Aktorzy prowincjonalni”, „Panny z Wilka”, „Okrutne morze”, „Nashville, „Chłopiec z burzy”, „Dzień weselny”,

 • 04.1980 r. spotkanie z Piotrem Szulkinem i Stanisławem Manturzewskim w     Klubie ARA przy WDK w Skierniewicach: projekcje filmów „Golem” i „W tym szaleństwie jest metoda”
 • jesień 1979 r. zmiana Zarządu klubu: przewodniczący- Jerzy Piwowarski, sekretarz: Krystyna Piotrowicz, członkowie- Henryka, Jerzy Socha, Tadeusz Milczarek
 • w 1980r zaprezentowano 41 projekcji , w tym m.in..: „Niedokończony utwór na pianolę”, „Joanna Francuzka”, „Othalia z Bahii”, „Aria dla atlety”, , „Amarcord”, „Golem”,”Za ciosem”, „Jeden z dwudziestu dwóch”, „Dziewce z ciortem”, „Kalina czerwona”, ‘Zaproszenie”, „Koronczarka”, „Cztery noce marzeń”, „Niewinni czarodzieje”, „Wszystko na sprzedaż”, „Jabberwocky”, Joseph Anderws”, „Allpakallpa”, „Duch roju”, „Właśnie o miłości”, „Wiek niewinności”, „Październikowa niedziela”, „Niebieskie kołnierzyki”, ”Manhattan”, „Twarz innego”, „Ferdynand Mocny”, „Człowiek z marmuru” (23.10.80r.), „Rycerz”, „Solo Sunny”, „7 dni stycznia”, „Andriej Rublow”, „Szklane serce”, „Bez miłości”, „Z biegiem czasu”, „Każdy umiera w samotności”,

–     06.05.1980 r. projekcje etiud filmowych studentów PWSFTviT w Łodzi-wypożyczone z archiwum tej szkoły

–     wrzesień 1980 r. projekcje filmów krótkometrażowych- nagrodzonych na MFFK w Krakowie

–     23.10.1980 r. Projekcja „Człowieka z marmuru”

–     30.10.1980 r. spotkanie z reżyserem Lechem Majewskim i projekcja filmu Rycerz” (był potem wycofany z obiegu)

 • 12.1980 r. spotkanie z reżyserką Barbarą Sas- Zdort i projekcja filmu „Bez miłości”
 • Filmy 1981 r.: „Z biegiem czasu”, „Bez skrupułów”, „Przed odlotem”, „Tango ptaka”, „Zwierciadło”, „Szpital przemienienia”, „Zaufać”, „Alicja już tu nie mieszka”, „Po sezonie”, „Zdjęcia próbne”, „Niech żyje Meksyk”, „Uśmiech”, „W biały dzień”, „Taksówkarz”, „Zamach stanu”, „Jak żyć?”, „Werdykt”, „Rysopis”, „Walkower”, „Oddział”,

–   14.06.1981 r.- seans bez filmu w DKF „Eroica” –zamach na Papieża

 • 1981r.-nielegalny pokaz (zamknięta projekcja) filmu dokumentalnego o         Czechosłowacji 1968r.- wypożyczony z ambasady USA w Warszawie)
 • zawieszenie działności DKF „Eroica” stan wojenny: od połowy grudnia 1981 do 9 października 1984r.
 • październik 1981r. powołanie dziecka „Eroiki”- Młodzieżowego Klubu Filmowego „Paluch”, który zrzeszał ok. 200 uczniów szkół średnich ze Skierniewic. Na te seanse przychodzili także ludzie dorośli. Przerwa klubu od grudnia 1982r. do lutego 1983r. (stan wojenny) .
 • listopad 1982 r.- „Dolina Issy”, „Siódma pieczęc”, „Tam, gdzie rosną poziomki”, potem: ”Manhattan”, „Rejs”, „Fanfan Tulipan”,
 • luty 1983 r.przegląd filmów Romana Polańskiego- „Wstręt”, „Matnia”, „Tess”,
 • marzec 1983 r.- przegląd westernów- „Prawo i pięść”, „W samo południe”, „Przełomy Missouri”,
 • kwiecień 1983 r. przegląd filmów japońskich- „Saga o judo”, „Dersu Uzała”, „Sobowtór”,
 • wrzesień 1983 r.przegląd filmów fantastycznych- „Podróż na księżyc”, „Fantomas”, „Gabinet de Caligari”, „Fabryka nieśmiertelnych”, „Ostatni brzeg”, „2001: Odyseja kosmiczna”, „Solaris”,
 • listopad 1983 r.- Hamlet”, „Czerwone i czarne”,
 • 7-13 grudnia 1983 r.- przegląd filmów węgierskich – „Złota drużyna”, „Sęp”, „Daniel Szczęściarz”, „Przedwczoraj”, „Łysy pies”, „Dolina ciosów”jako najdobitniejsze filmowe przykłady analizujące stalinizm na Węgrzech
 • styczeń 1984 r. przegląd filmów Kirka Douglasa- „Champion”, Ostatni cowboy”, „Ostatni zachód słońca”, „Układ”, „Uczeń diabła”,”Saturn 3”, dodatkowa projekcja film prod. polskiej ze Zbyszkiem Cybulskim – ”Ósmy dzień tygodnia”
 • Marzec 1983 r. przegląd horrorów; „Nosferatu –wampir”, „Wilczyca”, ,
 • 03.1983 r. słynna projekcja „Wojny światów- następne stulecie”w reż Piotra Szulkina połączona z wykładem i dyskusją z dr Andrzejem Wernerem z Instytutu Badań Literackich PAN
 • styczeń 1984 r. przegląd filmów Kirka Douglasa- „Champion”, Ostatni cowboy”, „Ostatni zachód słońca”, „Układ”, „Uczeń diabła”,”Saturn 3”,
 • luty 1984r.- przegląd „pułkowników”, m.in. „Ósmy dzień tygodnia”, „Był jazz”

   –     kwiecień 1984 r. „To tylko rock”, „Duch”

 • 23-31.05.1984 r. pierwsze w Skierniewicach „KONFRONTACJE FILMOWE 83’”
 • maj 1983r. „Kochanica Francuza”, „Ucieczka z Alcatraz”
 • 06.1984 r. spotkanie w kinie „Polonez”z ekipą „Seksmisji”, w tym z Juliuszem Machulskim
 • lato 1984 r. „Synteza”, „Czułe miejsca”, „Golem”, „Dziecko Rosemary”, ”Bobby Derfield”
 • 10.1984 r. film „Blaszany bębenek”- Złota Palma 1979r.(wypożyczona z ambasady RFN w W-wie)- wznowienie legalnych pokazów DKF „Eroica”
 • październik 1984 r. „Guernica”, 30.10.1984r-. „Niebieski żołnierz”
 • 19-21.11.1084 r. przegląd filmów z Dustinem Hoffmanem: „Mały Wielki Człowiek”, „Absolwent”, „Maratończyk”
 • 18 grudnia 1984 r. „Lucky Man”, 29 grudnia 1984r.- „Obcy-8 pasażer Nostromo”

–     styczeń-luty 1985 r. „Różnie o miłości” –przegląd filmów: „Dziwolągi”, „Medea”, „Do utraty tchu”, „Miłość blondynki”, „Smak miodu”, „Narkomani”

–      luty 1985 r. projekcja musicalu wypożyczonego z ambasady USA w Warszawie „Jezus Chrust Superstar” (tekst tłumaczył Jarosław Rak ze Skierniewic)

–      1986r. m.in. przeglądy filmów z udziałem Merilyn Monroe, filmów w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, Sama Peckinpaha, Romana Polańskiego, przegląd „Nobliści na ekranie” –prelekcje dr Janusz Bujacz –znany w Polsce działacz klubów filmowych

–      marzec1986 r. prawie10 godzinna projekcja kontrowersyjnego filmu Clouda Lanzmanna „Shoah” ( w TVP- pokaz jedynie dwugodzinny)

 • marzec 1987 r. „Przegląd filmów z muzyką Nino Roty”
 • maj 1987 r. przegląd „Adaptacje literackie Andrzeja Wajdy”

–      9.04-11.05.1987 r. przegląd „KONFRONTACJE FILMOWE 86”

–      1987 r. także przeglądy filmów: „Filmy Alfreda Hitchcocka”, „Osobliwości kina”, „Przegląd filmów z udziałem Jacka Nicholsona”, przegląd komedii i in.

–      26-29.03.1988 r. duża impreza filmowa z okazji 10-lecia DKF „Eroica” przy współpracy WDK w Skierniewicach

–      październik 1988 r. przegląd „Z przygodą na wesoło” dla MKF „Paluch”

–      listopad 1988 r. „KONFRONTACJE FILMOWE 87’”

–      grudzień 1988 r. „Filmy Krzysztofa Kieślowskiego” ( w tym także dokumenty)

–      grudzień 1988 r.przegląd „Charles Chaplin”( zorganizowane z Filmoteką   Polską)

–      marzec 1988 r. „Film diaboliczny”,

–      kwiecień-maj1988 r. „Filmy Andrieja Tarkowskiego”

–      maj 1989 r.-przeglad „O kobiecie inaczej”

–      ponadto w 1989 r. – 1990 r.przeglądy jak: „Filmy Pier Paolo Passoliniego”, „Filmy Federico Felliniego”, „Tadeusz Konwicki w filmie”, „W obronie prawa” , „Filmy Ingmara Bergmana”, „Raymond Chandler” i in.

–      jesień 1992 r.przeglądy filmów „Jim Jarmush”, „Peter Greeneway”, „Luis Bunuel” (sala MCK)

–      09/10 1994 r. „Osobliwości kina” ( w tym min. „Dziwolągi”)- przegląd (sala MCK)

–     4 i 25.11.1995 r przegląd filmów z okazji 100- lecia kina pod nazwą „Filmowy Koncert Życzeń”

–      maj 1996 r- „Przegląd filmów hiszpańskich” razem z Instytutem Cervantesa i Instytutem Kinematografii w Madrycie razem z Polską Federacją DKF

–      16.04.1999 r. spotkanie z Marcinem Świetlickim ( w kawiarni „MUZA” przy MCK) i projekcja „Małżowiny” Wojciecha Smarzowskiego

–      październik 2000 r. przegląd filmów o poetach z okazji kolejnej edycji konkursu poetyckiego im.Tadeusza Sułkowskiego (wspólnie z MCK) , podczas którego był prezentowany m.in. przedpremierowy pokaz filmu Lecha Majewskiego „Wojaczek” z udziałem reżysera i odtwórcy głównej roli- poety Krzysztofa Siwczyka oraz współscenarzysty Macieja Meleckiego (spotkanie w Piwnicy u Artystów – MCK)

–      14-22.11.2000 r. „Festiwal Filmów Larsa von Teriera” połączony ze sprzedażą autobiografii tego twórcy „Spowiedź DOGMAtyka” – wspólnie z Gutek Film

–      od 2000r. nieprzerwanie przeglądy kina niezależnego – w MCK (jedne z pierwszych tego typu w Polsce) –połączone ze spotkaniami

–      23-25.11.2001 r. DKF „Eroica” organizuje wraz z Polską Federacją DKF Ogólnopolskie Seminarium Filmowe pod nazwą „Kino Początków” , podczas którego gościli znakomitości świata filmowego w Polsce:

m.in. Andrzej Wajda,i Krzysztof Krauze, Wojciech Smarzowski, Stanisław Manturzewski,, Jerzy Płażewski, Bronisława Stolarska, Daniel Szczechura, Ewa Nagurska

wydano okolicznościowy katalog „Kino Początków” pod redakcją Piotra Kotowskiego z „Chatki Żaka” przy UMCS w Lublinie oraz książkę „Niewinni kaznodzieje”(zbiorek wierszy o filmach) wg pomysłu i redakcji Darka Foksa (wydany dzięki WSEH w Skierniewicach)

–        potkanie z Robertem Glińskim przy okazji projekcji filmu „Cześć Tereska”

–      w 2002 była organizacja wspólnie z TVP w Warszawie i Obywatelskim Ruchem Ekologicznym z Łodzi przegląd filmów „PRAWA CZŁOWIEKA”

(sala kameralna MCK)

–      22-23.03.2002 r. „Komedie czeskie” sala MCK przy współudziale Filmoteki Narodowej

–      18-24.01.2002 r. „FILMOSTRADA I”-objazdowy festiwal filmowy

–      22-28.02.2002 r. „NOWE HORYZONTY”(sala kameralna MCK)

–      22-23 .o3.2002 r. „KINO CZESKIE” wspólnie z Filmoteką Narodową (sala MCK)

–      18-20.04.2002 r. Przegląd Filmów Dokumentalnych „ PRAWA CZŁOWIEKA” wspólnie z redakcją filmów dokumentalnych I programu TVP

–      17-23.05.2002 r. „FILMOSTRADA II –objazdowy festiwal filmowy” wspólnie z SPI)

–      jesień 2002 r. m.in. przeglądy „Kino wschodu”i „Tolerancja”

–      08.09. 2002 r pokaz filmu „To Tu, To Tam” z udziałem Lecha Mackiewicza i innych skierniewickich filmowców (sala MCK)

–      24-26.10.20002 r. współorganizacja imprezy poetyckiej „Jesienne spotkania z poezją” (MBP, Izba Historii Skierniewic i MCK) : przegląd „Najlepsze filmy o poetach”-(sala MCK)

–     w dniach 27-30.12.2002 r. przegląd kina duńskiego wspólnie z Instytutem Kultury Duńskiej „ Przeźroczysta sztuka Bille Augusta”,

–      29.10-17.12.2002 r. przegląd filmów „Tolerancja”

–      10-16.01.2003 r. „FILMOSTRADA III”- objazdowy festiwal filmowy razem z SPI

–      25.04-01.05.2003 r. Festiwal filmów „Poza granicami konwencjonalnego kina-NOWE HORYZONTY” wspólnie z firmą Gutek Film

–      05.02.2003 r. Przegląd filmów Przemysława Wojcieszka (sala MCK)

–      w 2003r. kilka przeglądów tematycznych m.in.we wrześniu 2003 „Inni- inaczej”, „Komedie nieznane: „Estonia i Turcja” ,

–      21-22.03.2003 r. „Kino czeskie” wspólnie z Filmoteką Narodową

–      25-28.03.2003r. przegląd filmów w reżyserii Marka Koterskiego z udziałem twórcy z okazji 25-lecia DKF „Eroica”

–      w 2003r. spotkania z Łukaszem Barczykiem, Andrzejem Kwietniewskim- liderem grupy artystycznej „Łódź Kaliska”, Robertem Glińskim połączone z pokazami filmowymi

–      14 i 21.11.2003 r. przegląd kina niezależnego „Zespoły Filmowe SKURCZ” (sala MCK)

–      23-29.01.2004r.” FILMOSTRADA IV”-objazdowy festiwal filmowy

–      21 i 22.10.2004r. przegląd dokumentów, m.in. „Generacja C.K.O.D” ( sala MCK)- spotkanie z reżyserem

–      październik 2004r.przegląd kina niemieckiego

–      04.11.2004r. kino niezależne „OSKARIADA” wspólnie z Internetowym Serwisem Filmowym „Filmforum””

–      14.01.2005r. kino niezależne „Film animowany” (sala MCK)

–      28.01-03.02.2005 r. „FILMOSTRADA V”- objazdowy festiwal filmowy

–      25-26.02.2005 r. przegląd :”KINO CZESKIE” (sala MCK)

–      15.04.2005 r. projekcja filmu „WIZYTA” + spotkanie z autorką Marta Kucharską (sala MCK)

–      20.05.2005 r. kino niezależne „Toruń Film Festiwal”

–      wrzesień 2005 r.- przegląd filmów „KINO AMERYKI ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ”

–      październik i listopad 2005r. przegląd filmów „ NOWE KINO NIEMIECKIE”

–      21.10.2005 r. kino niezależne „OFFskary 2005” (sala MCK)

–      1 i 12.11.2005 r. przegląd filmów „Z różnych stron świata” przy pomocy Filmoteki Narodowej (sala MCK)

–      21.11.2005 r. kino niezależne „Toruń Film Festiwal -TOFFI” (sala MCK)

–      w styczniu 2006r.   przegląd „KINO NIEMIECKIE” z udziałem jednego z najwybitniejszego znawcy tego kina Krzysztofa Stanisławskiego -wspólnie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej UM w Skierniewicach

–      16.12.2005r. kino niezależne „OFF-Publicystyka” (sala MCK)

–      styczeń – luty 2006r. przegląd filmów- „O miłości”

–      20.01.2006 r. kino niezależne „The Best of Oscariada” (sala MCK)

–      w marcu 2006 r. wspólnie z Galerią „KRESKA” w Skierniewicach przegląd filmów słowackich w reżyserii Martina Sulika ramach DNI SŁOWACJI w Skierniewicach

–      26 i 27 maja oraz 2 i 3 czerwca 2006 r. „Objazdowa Etiuda i Anima” wspólnie ze Stowarzyszeniem i DKF „ROTUNDA” w Krakowie (sala MCK)- 1 edycja

–      23.06.2006 r. kino niezależne „Wielopak Toruńsko- Bydgoski” (sala MCK)

 • sierpień 2006 roku Przegląd Kina Europejskiego „OSTATNIE GRANICE” (połączone z konkursem na najlepszą recenzję)                              

–      wrzesień 2006 r. Przegląd Filmów „Różne oblicze miłości”

–      październik 2006 r. przegląd filmów „Polskie filmy znane i nieznane” połączone z projekcją filmu o Mironie Białoszewskim „Parę osób, mały czas” wypożyczonym z TVP

–      listopad 2006 r. przegląd filmów „Film i muzyka”

–      grudzień 2006-styczeń 2007 r. przegląd filmów „Świat w zagrożeniu: USA”, w tym przedpremierowy pokaz filmu „Droga do Guantanamo”

–     26-28 kwietnia 2007 r. „Etiuda i Anima”- 2 edycja najlepszych etiud filmowych i filmów animowanych najmłodszego pokolenia filmowców świata

–     14.06.2007 r. „Aleja gówniarzy” i spotkanie z Piotrem Szczepańskim

 • lipiec 2007 r.- przegląd 10 filmów, do których zdjęcia zrobił Antonii Nurzyński-operator ze Skierniewic
 • sierpień 2007 r.- impreza filmowa „Ostatnie granice” ( 2 edycja)- przegląd kina europejskiego
 • październik 2007 r. przegląd „Nowe kino czeskie” cz.1 ( w tym pokaz przedpremierowy filmu „Żelary”
 • październik 2007 r. „Inne kino”- prezentacja kilku filmów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Tadeusza Sułkowskiego w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach, m.in. „Z-boczona historia kina” ze Slavojem Żiżkiem
 • listopad 2007 r. przegląd nowego kina rosyjskiego, w tym przedpremierowy pokaz „Aleksandry” i 6 listopada- „Bunt. Sprawa Litwinienki” z wykładem Janusza Wróblewskiego z Tygodnika „Polityka”
 • styczeń 2008 r. przegląd dokumentalnych filmów muzycznych, w tym m.in. „Opowieści cygańskiego taboru” z prelekcją Grzegorz Pieńkowskiego
 • luty 2008 r. „Nowe kino czeskie” cz. 2, w tym przedpremierowy pokaz „Niedźwiadka”
 • luty 2008 r. przegląd „Etiuda i Anima”- 3 edycja festiwalu
 • marzec 2008 r. „Piękność w opałach”, „Niedźwiadek”, „Na złamanie karku”, „Butelki zwrotne”
 • kwiecień 2008 r. „Iberia, „4 miesiące, 3 tygodnie…”, „Motyl i skafander” „Ostrożnie, pożądanie”
 • kwiecień 2008 r. „Do ciebie, człowieku”, „Elizabeth, Zloty wiek”, „Pokuta”, „Polak potrzebny od zaraz”
 • maj 2008 r. „Kochanek lady Chaterlay”, „Control”, „Wygnanie”, „Ładunek 200”
 • 10 czerwca 2008 r. „Manna” połączona ze spotkaniem z twórcą filmu Hubertem Gotkowskim
 • czerwiec 2008 r. „Control”, „Rolling Stones”
 • 25-31 lipca 2008 r. “Filmostrada VII”
 • 25-31sierpienia 2008 r. III edycja imprezy filmowej „Ostatnie granice” – przegląd kina europejskiego (prelekcje: Krystyna Piotrowicz, Alina Majcher, Darek Foks, Grzegorz Pieńkowski) połączone z konkursem na najlepszą recenzję
 • wrzesień 2008 r. „Hllam Foe”, „Moje życie beze mnie”, „Rumba” (pokaz przedpremierowy), „Kierowca dla Wiery”, „Złodzieje” (prelekcja Kuba Kozłowski- DKF „Eroica”)
 • październik 2008 r. „Z-boczona historia kina” (prelekcja Darek Foks „Twórczość”), „W górę Jangcy”( prelekcja Janusz Wróblewski „Polityka”), „Ogrody jesieni” (prelekcja stażysta UŁ „film i media” Łukasz Kozłowski)
 • 28 października 2008 r. „Boisko bezdomnych” –spotkanie z Kasią Adamik

 Przykładowe dane statystyczne DKF „Eroica” z ostatnich lat:

2006 r.:

42 seansów     2149 widzów (biletowane)

Inne imprezy klubowe:

 • „Kino niemieckie” 1593 widzów (edycja darmowa)
 • „Etiuda i Anima” 3 dni ok. 100 osób (edycja darmowa)
 • „Ostatnie granice- I przegląd kina europejskiego” 1660 widzów (edycja darmowa)

2007r.:

DKF „Eroica” 48 seansów (wtorkowe) 3.403 widzów (seanse biletowane)

            inne imprezy filmowe klubu:

-Przegląd filmów „Antonii Nurzyński-wielki operator polski” 10 filmów 154 osoby (biletowany)

-Przegląd „Ostatnie granice-przegląd kina europejskiego” II edycja biletowana    7 filmów 239 osób                                       

-Przegląd „Etiuda i Anima- MFF” MCK 3 dni ok. 100 osób (edycja darmowa)

-Przegląd „Ludzie, ja Polak ze Skierniewic”- film „To tu to tam”- 222 osoby

(wydanie pozycji książkowej o tym samym tytule, co impreza dot. twórców filmowych pochodzących ze Skierniewic)- edycja darmowa

-Przegląd „Inne kino” –przy okazji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego W MCK: prezentacja m.in. „Z- boczonej historii kina” – ok. 90 osób-edycja darmowa

 

 

            Za okres 2008-2015 zbieram obecnie materiały:

                                                                                              Krystyna Piotrowicz