Kamerą w historię: Żegnaj, mój synu (2019)

Kamerą w historię: Żegnaj, mój synu (2019)

Chiński reżyser Wang Xiaoshuei w swoim ostatnim film „Żegnaj, mój synu” przedstawił losy typowej rodziny Państwa Środka na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Bohaterowie „otrząsnęli się” już z żałoby po zmarłym w 1976 roku Mao Zedongu, twórcy komunistycznego państwa chińskiego i polityk odpowiedzialny za „rewolucję kulturalną”, która przyniosła śmierć milionom ludzi. Po kilku miesięcznych przepychankach na szczytach władzy, którą w ostateczności wygrała grupa skupiona wokół propagującego reformy Deng Xiaopinga, sytuacja polityczna stabilizuje się. W Chinach, między innymi dzięki zastąpieniu w przedsiębiorstwach dogmatyków przez osoby znające się na zarządzaniu nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej. Odnotowano wzrost wydobycia ropy naftowej i węgla. Widoczny był równie wzrost zbiorów. Zachodni przedsiębiorcy zaczęli inwestować w Chinach. Kraj wchodził w okres dynamicznego rozwoju gospodarczego.
Koniec lat 70. ubiegłego wieku to w Chinach początek polityki planowania urodzin, zwana również polityką jednego dziecka. I to właśnie ona odcisnęła największe piętno na bohaterów filmu „Żegnaj, mój synu”.
Zgodnie z potoczną nazwą propagowano model rodziny 2+1. Nie oznaczało to, że małżeństwo nie mogło posiadać drugiego dziecka. Rodziny wiejskie mogły „prosić” o posiadanie drugiego dziecka, jeżeli jako pierwsza urodziła się córka. Niestosowanie się do „zasad” odnoście liczby dzieci powodowały, że na rodziców spadała grzywna finansowa. Nie mogli liczyć również na żadne premie w zakładach pracy. Z czasem możliwość posiadania drugiego dziecka umożliwiono również rodzinom z miast. Warunek – oboje rodzice są jedynakami.
Posiadanie drugiego dziecka wiązała się z dodatkowymi opłatami tzw. „opłatami za obsługę”. Pod określeniem „obsługa” kryją się opłaty za szkołę oraz opiekę medyczną. Niestety, zdarzały się przypadki przymusowej aborcji i sterylizacji.
W 2015 roku chińskie władze ogłosił decyzję o złagodzeniu zasad planowania rodziny. Rodziny mogę posiadać dwójkę dzieci.

 51,795 total views,  2 views today